profiel

BEZOEKERSCENTRUM N.P. DE MAASDUINEN

Vlakbij het dorp Well, en in opdracht van Het Limburgs Landschap, heeft CéGé dit unieke bezoekerscentrum ontworpen. Een bestaand sluiscomplex is getransformeerd tot een ontvangstlocatie waarbij de bestaande sluisbak, de sluiswachterstoren, het gemaal en het omliggende terrein volledig zijn geintegreerd in haar nieuwe functie. Het meest in het oog springende onderdeel is het paviljoen met daarin een horecagelegenheid. Dit gebouw hangt in de sluis op circa 5m boven het water!